Vedtægter mm

Dokumentsamling for Ejerlejlighedsforeningen Helgoland Strandpark 2 

Foreningens formål er at administrere ejendommen matr.nr. 1513 og 3831 Sundbyøster kvarter, beliggende Øresundsvej 144, 2300 København S, og at varetage medlemmernes fælles anliggender, rettigheder og forpligtelser.

Læs mere under de enkelte punkter i undermenu.