Parkering

Parkeringstilladelse fornyes ved årsskiftet

Der udleveres en P-tilladelse til hver lejlighed.

Kort til håndværkere:
Der kan rekvireres gæsteparkeringskort til håndværkere ved at skrive en mail til bestyrelsen@hs2.dk med angivelse af, hvornår det skal bruges.