Velkommen til Helgoland Strandpark II

Du er her: Hjem > Nyheder > Gamle Nyhedsbreve

Gamle Nyhedsbreve

For nye nyhedsbreve kig i menuen til venstre under Nyheder og varslinger

22. November 2015
Dørtelefoner

Flere har problemer med dørtelefoner, som ikke virker. Vores servicefirma blev kontaktet 12. November 2015. Firmaet har meddelt, at de først kan komme ud i uge 49. hvor vi forventer, at de går samtlige opgange igennem. Vi behøver i den forbindelse et overblik over, hvilke lejligheder det drejer sig om. Så hvis din dørtelefon ikke virker, så skriv en e-mail til bestyrelsen med overskriften Dørtelefon på følgende adresse: bestyrelsen@hs2.dk

 

11. juni 2015
Nyhedsbrev angående det forestående murkrone-arbejde 

Kære naboer.
I forbindelse at vi snart skal have renoveret murkronen vil vi lige komme med noget nærmere info. Vi har i hele processen været opmærksom på at det forstående arbejde vil få indflydelse på alles brug af altaner og haver. Det er vi alle ked af, men vigtigheden i at få udført arbejdet om sommeren opvejede de ulemper som det kommer til at forulempe. Da aftalen er blevet underskrevet for nyligt, har vi desværre ikke kunnet melde noget ud tidligere. 

Begrundelse for Tidsplan
Der er mange ting der spiller ind. For det første skal vi være rigtig glade for at der er en entreprenør som kan tage projektet med så kort varsel. Byggebranchen drøner derudad lige nu og mange entreprenører ville sige nej til denne opgave.
For det andet vil vi rigtig gerne i gang så hurtigt som muligt, da flere beboere på øverste etage har utætte lejligheder og udgifterne dertil vil højeste sandsynligt stige væsentligt ved at vente til næste sommer. Derudover er det rigtig vigtigt at vi bliver færdige inden efteråret sætter ind med regn. Hvis vi kommer så langt hen på efteråret at stilladset skal overdækkes, vil projektet blive meget dyre og det har vi ikke råd til. Projektet kan sagtens komme til at tage længere tid end det tidsplanen siger, da perioden afhænger meget af vejret og om der kommer uforudsete ekstraarbejder.
For det tredje skal vi forhåbentligt lave p-pladsen mellem vores foreninger samtidig med dette projekt, så vi dermed får reduceret den samlede periode med håndværkere over det hele.
For det fjerde har det været svært at booke håndværkerne til lige nøjagtig når det passer os bedst, og grundet tidspunktet for projektet har vi bl.a fået et stort afslag i vores i forvejen hårdt prøvede økonomi.
Og slutteligt håber vi på, at mange er bortrejst i juli måned under industriferien, her plejer at være ret tomt da mange er på ferie. Derudover er der stadig mulighed for at bruge gårdhaven, stranden og Lergravsparken, hvis man gerne vil nyde det danske sommervejr.
Info
Stilladsdækkene er 3m lange, så der kommer til at være et ben pr. hver 3. m. Vi vil holde døre fri, så man kan bruge havedøren.
Med hensyn til brug af have, så vil det være muligt at bruge haven uden for normal arbejdstid (7-15), da arbejdet på stilladset vil være forbundet med nedstyrtningsfare.
Grillning med kul/briketter vil være medføre brandfare hvor gløder kan flyve op på stilladset. Vi fraråder STÆRKT derfor brug af denne form for grillning. Hvis der opstår brand som følge af brug af kulgril i perioden, vil ejendommens forsikring IKKE dække skaderne og den eneklte beboer vil blive stillet til ansvar.
Gas- og el-grill skal bruges i forsvarlig afstand til stilladset og under konstant opsyn. Det er stadig muligt at brugen gården til kulgrill, hvis man sørger for at rydde op efter sig og grillen er under opsyn i hele perioden hvor den er varm, så ingen børn brænder sig på den.
Ting/møbler/planter skal højest sandsynligt fjernes så håndværkerne kan arbejde. Derudover vil arbejde muligvis svine en del.

 

 Arbejdsdag HS2

Lørdag d. 30 maj 2015

Traditionen tro holder HS2 fælles arbejdsdag, hvor vi sammen vedligeholder og forbedrer vores fællesarealer. Det plejer at være en hyggelig dag, hvor man også har mulighed for at lære sine naboer lidt bedre at kende.

Vi mødes kl 13.00 i gården, hvor bestyrelsen står for at uddelegere de forskellige opgaver.

Medbring gerne spande og klude.

Fællesspisning fra ca 17.

Når arbejdet er færdigt, samles vi i gården og spiser sammen. Der kommer et festtelt, hvor vi kan sidde sammen og hygge os. Det koster 100 kr for voksne, og 50 kr for børn at deltage i fællesspisningen.

Tilmelding til spisning samt betaling skal ske senest torsdag d. 28. maj.

- Enten via MobilePay, tlf: 25676886

- Eller ved personligt fremmøde hos Gudbjörg, 144A, 1.tv

 Tirsdag d. 26. maj kl 17-19

 Torsdag d. 28. maj kl 17-19

 

Vi har vedtaget at de lejligheder der ikke deltager i arbejdsdagen, bliver opkrævet 200 kr over fællesudgifterne. Har man ikke mulighed for at deltage på dagen, men gerne vil have en opgave, kan man henvende sig til bestyrelsen på bestyrelsen@hs2.dk, så finder vi en opgave der kan laves på et andet tidspunkt.

Har man ikke mulighed for at deltage i arbejdsdagen, men gerne vil være med til fællesspisning om aftenen, er man selvfølgelig også velkommen til det.

Vi glæder os til en god arbejdsdag.

Bestyrelsen i HS2

E/F Helgoland Strandpark udsender nyhedsbreve for at reducere foreningens udgifter til distribution af tryksager.

Tilmelding til nyhedsbrev - klik her


Formålet med nyhedsbrevet er at formidle

  • aktuel information til alle medlemmer
  • orientering om ændringer af procedurer, rutiner og forhold, der får konsekvenser for beboeres hverdag
  • Varsling af særlige arrangementer eller frister af forskellig art


Cykeltræning i gårdhaven E/F Hs2

Cykelrazzia

Fra foreningens dagbog

En del af arbejdsdagens formål er som også tidligere år at få ryddet op i cykler som ikke tilhører foreningens ejere. I lørdags blev der således identificeret et antal cykler som ikke var mærket med de omdelte manila-mærker og derfor må formodes ikke at tilhøre beboerne. Disse cykler er fjernet fra opgangene og placeret inde i gården i højre hjørne ved opgang A. Hvis der er nogen som savner sin cykel så findes den efter alt sandsynlighed her og man bedes senest d. 10. september hente sin cykel inde i gården da cyklerne herefter vil blive givet til politiet.

Fra arbejdsdag og sommerfest 2014


Arbejdsdagens formål er bl.a. at få ryddet op i cykler som ikke 
tilhører foreningens medlemmer

 Kære naboer 

Vores naboer i Andelsforeningen HSI, Øresundsvej 142 har haft indbrudsforsøg d. 4. dec. En beboer havde trykket på svarknappen til dørtelefonen uden, at checke hvem det var. Hun kunne høre, at der blev ringet på andre steder og tænkte ikke mere over det, før hun pludselig hørte en puslen ved entredøren. Kort efter oplevede hun en "rusken" i entredøren.[...] 
Lad os hjælpe hinanden med at holde øje. Lad være med at lukke nogen ind, du ikke ved hvem er. Hvis det er avisbude, så check lige at de lægger noget i postkasserne.
Se hjemmesiden om nabohjælp: http://www.hs2.dk/bilag/nabohjaelp.html 

God og sikker jul til alle 

Bestyrelsen HSII

 

Søndag d. 30. november kl. 15.30 

1. søndag i advent

tænder vi årets juletræ i HS II

Kom og vær med!

Der serveres saftevand, gløgg og æbleskiver

Vi håber at rigtig mange møder op 

Hvis du vil hjælpe til, kan du kontakte Christian i opg. E st.th. 

Mange hilsener

Bestyrelsen Helgoland Strandpark II

 
 
 
 
 
 
 

 


nach oben