Velkommen til Helgoland Strandpark II

Du er her: Hjem > Om ejerlejlighedsforeningen > Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen er som følger:
 
Formand:
Torben Lundsgaard Hansen, 144D, st. th.
 
Næstformand:
Poul Erik Christensen, 144E, st. tv.
 
Bestyrelsesmedlem:
Jørgen Hansen, 144C, 2. tv.
 
 

 

Suppleanter til Bestyrelsen:
 
Jesper Mondrup, 144B, 1. th.

Lena Kjær, 144C, 3. tv.
 

Skriv til bestyrelsen:

Bestyrelsens mailadresse:

bestyrelsen@hs2.dk


 

Bestemmelser vedrørende bestyrelse (Se vedtægter)

10.1 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 3-7 medlemmer.

Desuden vælges 3 suppleanter.

10.2 Valgbare er foreningens medlemmer og disses nærtstående.

10.3 Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer og suppleanter ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted.

10.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter den generalforsamling, hvor bestyrelsen vælges og vælger af sin midte en formand samt næstformand.

10.5 Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode vælger den øvrige bestyrelse en ny formand, der fungerer indtil næste generalforsamling.

10.6 Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægt og generalforsamlingens beslutninger.

10.7 Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10.8 Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift, jf. punkt 12.

nach oben